Część 5 скачать бесплатно fb2 полные версии


System Prawa Administracyjnego Procesowego. TOM II. Część 5. Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym ogólnym

W tomie II w części piątej Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego omówiono regulację podstaw i trybów weryfikacji, rozpoznania i rozstrzygnięcia wydanej decyzji administracyjnej. Autorzy przybliżyli weryfikację rozstrzygnięć w toku instancji, a także w trybach nadzwyczajnych, takich jak: wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana decyzji prawidłowej lub dotkniętej wadą niekwalifikowaną, weryfikacja decyzji ostatecznych w związku z kontrolą ich wykonania. W
System Prawa Administracyjnego Procesowego. TOM II. Część 5. Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym ogólnym