Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne W Polsce скачать бесплатно fb2 полные версии


Главная » Облако тегов » Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. od okresu PRL do współczesności

Książka została poświęcona bezpośrednim inwestycjom zagranicznym (BIZ) i działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce po II wojnie światowej, a dokładniej od końca lat siedemdziesiątych minionego wieku, kiedy podjęto pierwsze próby zachęcania inwestorów zagranicznych do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Ich rezultatem był znikomy napływ kapitału w postaci BIZ. Nie pozostał on jednak bez znaczenia po 1990 roku. Otwierająca się wówczas na świat gospodarka kraju o
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. od okresu PRL do współczesności