Balistyka Wewnętrzna Lufowych Układów Bezodrzutowych W Ujęciu Teorii Bilansów скачать бесплатно fb2 полные версии


Главная » Облако тегов » Balistyka wewnętrzna lufowych układów bezodrzutowych w ujęciu teorii bilansów

Balistyka wewnętrzna lufowych układów bezodrzutowych w ujęciu teorii bilansów

Współczesne pole walki wymaga od projektantów i wytwórców broni ciągłej modernizacji istniejącego sprzętu uzbrojenia, modernizacji zmierzającej w kierunku miniaturyzacji jego wymiarów a co za tym idzie zmniejszenia jego masy, jak również doskonalenia systemów automatycznego przechwytywania celu dla precyzji jego osiągania. Kierując się tymi przesłankami, w monografii podjęto próbę stworzenia narzędzia analitycznego, umożliwiającego szybką cyfrową symulację rozwiązania problemu głównego
Balistyka wewnętrzna lufowych układów bezodrzutowych w ujęciu teorii bilansów