Art скачать бесплатно fb2 полные версии


Przestępstwa uwolnienia osoby prawnie pozbawionej wolności (art. 242 i 243 k.k.)

Opracowanie przedstawia analizę obowiązujących w Polsce rozwiązań prawnych dotyczących przestępstw związanych z odzyskaniem wolności przez osobę prawnie jej pozbawioną: przestępstwa uwolnienia się osoby pozbawionej wolności w typie podstawowym i kwalifikowanym (art. 242 § 1 i 4 k.k.), przestępstwa niepowrócenia do miejsca izolacji (art. 242 § 2 i 3 k.k.), przestępstwa uwolnienia osoby pozbawionej wolności lub ułatwienia jej ucieczki (art. 243 k.k.). Publikacja opisuje też praktykę stosowania
Przestępstwa uwolnienia osoby prawnie pozbawionej wolności (art. 242 i 243 k.k.)